https://kristalite.com/image/cache/catalog/programirane-1170x600.jpg

Програмиране на кристали

  • f000000ThursdayThursday08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:23:30 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
  • |   0 Коментара

Когато кристалите са програмирани, те могат да ни служат много по-целенасочено и пълноценно. Колкото по-силна е връзката ви с един кристал, толкова по-лесно можете да го програмирате. Това може да се случи на няколко нива:

  • Мисловно ниво
  • Духовно ниво
  • Емоционално ниво

Програмиране на кристали чрез мисъл-намерение
Най-лесният начин за програмиране на кристал е когато го вземете в ръце, подържите го известно време, докато не го почувствате и след това наум или на глас изкажете ясно намерение за какво искате той да ви помага. Пример за такова намерение е: „Приятелю, моля те през целият ден да трансформираш цялата негативна енергия около мен. Благодаря ти от сърце и душа“.

Когато имате силно изградена енергийна връзка, самото помисляне и намерение може да програмира кристала и така той ще ви служи вярно дълго време. Но когато кристалът е нов и все още не сте изградили силна връзка с него, тогава вашата енергия по-трудно ще го достига и така по-трудно ще повлиявате на вече изградените модели в него от хората, през които е преминал, докато стигне до вас, защото те като гъби попиват всичко в себе си. Ако един кристал дълго време е седял на рафта на магазин, в който ежедневно влизат най-различни хора, тогава той като гъба попива моментните чувства, емоции и мисли на хората, които посещават магазина, и на хората, които работят в него. Така този кристал до някаква степен идва при вас програмиран и е нужно да отделите време да го изчистите и да изградите енергийна връзка с него.

Силната връзка ще ви помага да програмирате кристала с лекота, но докато изградите тази връзка ще е нужно да правите повече повторения на процеса на програмиране, докато не усетите с вътрешния си усет, че вашата програма(енергия) е кодирана в него. Вместо веднъж изречено едно намерение ще е нужно да го изречете няколко пъти в различни моменти от вашето ежедневие. Когато се сетите, вземете кристала в ръце и му напомнете за вашето желание. Той с радост ще ви помогне, защото е чист проводник на Божията любов, а всеки, който служи на любовта, с радост помага на останалите (цялото).

Програмиране на кристали чрез визуализация
Вземете кристала в ръце, почувствайте го, поговорете си, за да ви е по-лесно да го усетите. Когато това се случи се отпуснете и затворете очи. Визуализирайте по какъв начин желаете кристалът да ви подпомага. Ако използваме същия пример със закрила през целия ден, тогава визуализирайте как от самия кристал излиза енергия, която ви обгръща в сфера, която ви пази през целия ден. Представете си как негативната енергия, насочена към вас от недобронамерени хора и същности, рикошира в енергийната обвивка и по този начин тя не ви достига. Благодарете му за помощта, която ви оказва и след това отворете очи, със силна вяра, че вашето желание е чуто и кристалът се е заел с радост да ви служи.

По аналогичен на горния пример начин може да програмирате чрез визуализация кристалите, които имате за всичко, за което сърцето ви копнее.

Програмиране на кристали чрез чувства и емоции
Друг начин, чрез който можете да програмирате кристалите, е като вземете един от тях в ръцете си и в този момент целенасочено провокирате определено чувство и емоция в себе си. Излъчете чувство на радост и го кодирайте в него. Изкажете намерение: "Нека енергията на това чувство се кодира в кристала и тя стане част от него." Постарайте се да предизвикате и изпитате това чувство, колкото се може по-ясно и детайлно. За да разберете по-ясно процеса, си спомнете как сте се докосвали до предмети, които са попили в себе си много болка от техните притежатели. Всеки е усещал такава болка от предмет или чрез озоваване на място, което е попило в камъните и почвата болката на страдащите. Този вътрешен усет, който е вроден във всеки един от нас, ще ви помага всеки път, когато хванете този кристал, да усетите отново тази радост и еуфория от щастие, което сте кодирали в него. Така в трудните моменти можете да вземете програмиран кристал за щастие и по този начин да провокирате щастието отново в живота си.

Когато в живота ви се случи нещо много хубаво, можете да вземете кристал в ръце и да го помолите да кодира в себе си всички мисли, емоции и чувства, които в този момент преминават през вас и след време, когато имате нужда от тях, да вземате кристала в ръце и да ги провокирате отново да изплуват на повърхността.

По аналогичен начин можете да програмирате кристалите за концентрация, здраве, позитивизъм, любов, щастие, чувство на изобилие и всичко останало, за което ви нашепва сърцето. Всеки сам избира по какъв начин да използва кристалите. Трите основни стъпки, които е нужно да спазвате, за да програмирате един кристал, са:

  1. Пречистване на кристала от всичко старо (негативно) и ненужно;
  2. Изграждане на енергийна връзка с него;
  3. Осъзнато и целенасочено програмиране чрез мисли, емоции, чувства и визуализация.

Кристалите имат огромен потенциал и с радост ще ви помогнат да използвате по-осъзнато и целенасочено енергията. За пример, нека си представим, че имате увреден черен дроб и целите да го пречистите на енергийно ниво, за да може по-лесно и бързо да се възстанови на физическо ниво. Не е нужно през целия ден осъзнато да поддържате енергията да тече към него. Може да използвате помощта на кристалите, като ги програмирате и така енергията, която протича през вас, ще се завихря и концентрира, и с тяхна помощ ще се насочва към болното място. От вас се изисква да дадете намерение енергията да ви изцели и да помолите кристала през целия ден да подържа концентриран енергиен лъч да тече към болното място, докато не почувствате облекчение и изцеление.

Нека пътят ви бъде огрян в светлина и любов и помнете, че кристалите са наши приятели, които с радост биха ни помогнали, когато имаме нужда от тях. Нужно е само да ги помолим.


Енергийно заредени кристали:

Тагове:

0 Коментара

Коментари само за регистрирани потребители Вход


Свързани статии