https://kristalite.com/image/cache/catalog/ws_Crystals_1920x1080-1024x576-1170x600.jpg

Енергийно заредени кристали

  • f000000ThursdayThursday08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:18:56 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
  • |   0 Коментара

За да се разбере по-ясно как въздействат енергийно заредените кристали върху заобикалящата ги среда е нужно да си припомним, че всичко е енергия. Целият видим материален свят е сътворен от сгъстена енергия. Главният архитект на този свят е Бог, а изпълнителите, които работят усилено по сътворението му, са всички души, които го населяваме. Чрез нас Бог твори, когато проявяваме Любовта, Силата и Мъдростта на цялото, и обратното, когато ги пренебрегваме и се поддаваме на егоистични подбуди, които са в противоречие с Божествения план, тогава ние въздействаме разрушително върху Сътворението.

Всичко, което ни заобикаля, от най-твърдия и плътен предмет до думите и изреченията, са проявена енергия в материалния свят, чрез която човешките ни сетива са в състояние да възприемат и усетят. Когато пиша своите книги, аз обличам енергията в думи, като всяка дума носи в себе си определени чувства и емоции, които помагат на читателите да се докоснат до по-фината енергия, която се корени зад всяка дума и изречение, и по-този начин я кодират в себе си. Едно и също изречение написаното от двама различни човека носи коренно различна енергия и послание за духа. Съзнанието на човек ще възприеме двете изречения като съвършено еднакви, дори по запетайките в него, но на енергийно ниво душата ни ще възприеме две съвършено различни послания (енергии). Това е така, защото проявената енергия на Бог чрез нас, вляла се в думите, е различна, в зависимост от нашата вътрешна чистота, житейски опит и ниво на осъзнатост. 

Описвам ви процеса на проявяване на Любовта, Силата и Мъдростта на Бог, за да разберете по-ясно по какъв начин въздействат кристалите. Когато пиша своите книги, аз използвам добре познати думи, които да обрисуват енергията, която се корени зад тях. По този начин думите помагат на човек да почувства по-лесно енергията в дълбочина и така да я кодират в себе си. Но не всеки може да възприеме пълноценно тази енергия, защото различните думи докосват по различен начин сърцата на хората и това е причината едни хора да се докосват с лекота до енергията, а за други да остава недоловима. 

Тук идва ролята на енергийно заредените кристали, които са много по-съвършен енергоносител от думите. Структурата на повечето кристали, особено тази от групата на кварцовете, е така създадена, че имат потенциала да кодират и носят в себе си огромно количество енергия. Много хора вярват, че най-силните и чисти кристали са тези, които са били непокътнати от хора, но истината е, че точно тези кристали, които са били използвани добронамерено от хора носят много по-голяма енергия. Всяка дружба между човека и кристала засилва енергийното излъчване на самият кристал. Всеки път, когато използваме кристалите да засилват Силата, Мъдростта и Любовта на Бог, която проявяваме през себе си, тя попива в тях и става част от тях. 

Вдъхновен от огромния потенциал на кристалите започнах да използвам тази възхитителна възможност на кристалите, да складират огромни количества енергия в себе си в своя най-чист вид. Това, което трудно може да бъде споделено и облечено в думи, може да бъде кодирано с лекота в един кристал. Целият опит, който натрупах и продължавам да трупам по своя път към Бог и неговите (или по-правилно е да се каже НАШИТЕ, защото ние участваме активно в този процес) Мъдрост, Сила и Любов, го кодирам в кристалите, които споделям с вас чрез този сайт. 

Целият опит, който придобих:

По пътя на вътрешно прочистване и освобождаване от товари както от настоящия, така и от минали животи. 

Изцеление на физическото тяло.

Грижа за физическото тяло, така че то да функционира и да ни служи много по-дълго.

Целият ми опит в битките със Злото, които все повече хора осъзнават и предстоят да започнат осъзнато да ги водят, защото ще спрат да се съгласяват така лесно да бъдат манипулирани, с цел използване на тяхната енергия за недобронамерени цели. 

Мъдростта, която изплува от опита ми, който моята душа е трупала през изминалите животи.

Знанието за новото, което предстои.

По този път, колкото повече напредвах, толкова повече Любовта в мен нарастваше, подхранвана от Силата и Мъдростта. С огромна радост споделям всичко това с вас, защото това осмисля живота ми и ме прави щастлив.

И още много, много, много неизречено…

Кристалите са като носители на семена, които когато са около вас ще започнат да се кодират както на клетъчно (физическо) ниво, така и на енергийно, попивайки във фините ви тела. Целият този опит, знание, мъдрост и любовта постепенно ще се влее във вас и ще стане част от вас, и в различните етапи от вашия живот, когато сте готови те постепенно ще изплуват и ще ви подпомагат. Може да ги доловите като вдъхновение, вътрешно знание, усет и мъдрост. Ще ги чувствате като свои, защото вие сте ги посели, грижили и отгледали в себе си и когато се появят подходящи условия в живота ви, те ще израстат и ще се проявят в своя блясък.

Важно уточнение е, че кодираната енергия в кристалите не изтрива тяхната собствена енергия, а точно обратното. Енергийното зареждане на кристалите се наслагва и засилва многократно способностите на всеки един кристал, като по този начин силата му нараства многократно.

За мен е чест да споделя всичко, което научавам и придобивам по пътя на Любовта, защото само това има смисъл, да бъдем пълноценни служители на Любовта. 


Енергийно заредени кристали:
0 Коментара

Коментари само за регистрирани потребители Вход


Свързани статии