08
Mar
Енергийно заредени кристали

Енергийно заредени кристали

  • 0
  • 10166
За да се разбере по-ясно как въздействат енергийно заредените кристали върху заобикалящата ги среда е нужно да си припомним, че всичко е енергия. Целият видим материален свят е сътворен от сгъстена ен...