08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:18:56 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
03201833103_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:18:56 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
Енергийно заредени кристали

Енергийно заредени кристали

 • 0
 • 16104
За да се разбере по-ясно как въздействат енергийно заредените кристали върху заобикалящата ги среда е нужно да си припомним, че всичко е енергия. Целият видим материален свят е сътворен от сгъстена ен...


08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:23:20 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
03201833103_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:23:20 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
Избиране на кристал

Избиране на кристал

 • 0
 • 7143
Всеки кристал има основно две отличителни характеристики. Първата се изразява на физическо ниво с тяхната красота и блясък. Втората отличителна характеристика, която има много по-голямо значение за на...


08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:22:33 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
03201833103_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:22:33 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
Изграждане на енергийна връзка с кристалите

Изграждане на енергийна връзка с кристалите

 • 0
 • 4657
За да ни помага пълноценно един кристал е много важно да изградим силна енергийна връзка с него. Първо е нужно да го изчистим от всичко старо и ненужно. След това вземете кристалa в ръце или се заглед...


08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:23:30 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
03201833103_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:23:30 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
Програмиране на кристали

Програмиране на кристали

 • 0
 • 6391
Когато кристалите са програмирани, те могат да ни служат много по-целенасочено и пълноценно. Колкото по-силна е връзката ви с един кристал, толкова по-лесно можете да го програмирате. Това може да се ...


08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:42:55 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
03201833103_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:42:55 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
Използване на кристалите

Използване на кристалите

 • 0
 • 4490
Кристалите могат да бъдат използвани по толкова много начини, че трудно могат да бъдат описани накратко в една статия, затова тук ще засегна едни от най-основните методи, с които кристалите могат да в...


08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 16:52:08 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
03201833104_f2018Thu, 08 Mar 2018 16:52:08 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
Заземяване и одухотворяване чрез кристали

Заземяване и одухотворяване чрез кристали

 • 0
 • 4264
Заземяване Какво представлява заземяването? Образно казано, първите три енергийни центъра, от сърдечния център надолу, отговарят за нашите земни прояви, докато горните три енергийни центъра, над сърд...


08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 18:28:18 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
03201833106_f2018Thu, 08 Mar 2018 18:28:18 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
Кристали и медитация

Кристали и медитация

 • 0
 • 3185
Кристалът е инструмент, който може да бъде използван по време на практики с цел мултиплициране и фокусиране на енергията, която пропускате през себе си. За целта е нужно кристалът да е в близост до ва...


08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 18:31:28 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
03201833106_f2018Thu, 08 Mar 2018 18:31:28 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
Енергиен потенциал на кристалите

Енергиен потенциал на кристалите

 • 0
 • 2684
Много често са ми задавали въпросa, дали енергията на кристалите може да свърши и дали е нужно да се презареждат? За да отговоря на тези въпроси е нужно да разберете по какъв начин те функционират. Ко...


08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 19:21:47 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
03201833107_f2018Thu, 08 Mar 2018 19:21:47 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
Магическата сила на енергийно заредените кристали

Магическата сила на енергийно заредените кристали

 • 0
 • 5211
Кристалите носят в себе си огромна сила. Те имат способността да лекуват, хармонизират, балансират и зареждат с енергия хората, които се докосват до тях. Благодарение на кристалите, човек може да сбъд...


08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 18:43:23 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
03201833106_f2018Thu, 08 Mar 2018 18:43:23 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
Изчистване и зареждане на кристали

Изчистване и зареждане на кристали

 • 0
 • 6257
Кристалите имат способността да попиват в себе си като гъба енергийният отпечатък на заобикалящата ги среда. Това тяхно качество ги прави добри енергийни трансформатори, лечители и архивисти на знание...


08pm31Europe/Sofia_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:24:17 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
03201833103_f2018Thu, 08 Mar 2018 15:24:17 +020003pm31_pm0808Europe/Sofia08
Структуриране на вода с помощта на кристали

Структуриране на вода с помощта на кристали

 • 0
 • 4215
Водата, също като кристалите, има кристална решетка, която е много по-лесно променлива от тази на кристалите. Това е причината, когато поставите кристал в чаша с вода, кристалната решетка на водата да...