08
Mar
Енергийно заредени кристали

Енергийно заредени кристали

 • 0
 • 11905
За да се разбере по-ясно как въздействат енергийно заредените кристали върху заобикалящата ги среда е нужно да си припомним, че всичко е енергия. Целият видим материален свят е сътворен от сгъстена ен...


08
Mar
Избиране на кристал

Избиране на кристал

 • 0
 • 5808
Всеки кристал има основно две отличителни характеристики. Първата се изразява на физическо ниво с тяхната красота и блясък. Втората отличителна характеристика, която има много по-голямо значение за на...


08
Mar
Изграждане на енергийна връзка с кристалите

Изграждане на енергийна връзка с кристалите

 • 0
 • 3678
За да ни помага пълноценно един кристал е много важно да изградим силна енергийна връзка с него. Първо е нужно да го изчистим от всичко старо и ненужно. След това вземете кристалa в ръце или се заглед...


08
Mar
Програмиране на кристали

Програмиране на кристали

 • 0
 • 4990
Когато кристалите са програмирани, те могат да ни служат много по-целенасочено и пълноценно. Колкото по-силна е връзката ви с един кристал, толкова по-лесно можете да го програмирате. Това може да се ...


08
Mar
Използване на кристалите

Използване на кристалите

 • 0
 • 3523
Кристалите могат да бъдат използвани по толкова много начини, че трудно могат да бъдат описани накратко в една статия, затова тук ще засегна едни от най-основните методи, с които кристалите могат да в...


08
Mar
Заземяване и одухотворяване чрез кристали

Заземяване и одухотворяване чрез кристали

 • 0
 • 3381
Заземяване Какво представлява заземяването? Образно казано, първите три енергийни центъра, от сърдечния център надолу, отговарят за нашите земни прояви, докато горните три енергийни центъра, над сърд...


08
Mar
Кристали и медитация

Кристали и медитация

 • 0
 • 2301
Кристалът е инструмент, който може да бъде използван по време на практики с цел мултиплициране и фокусиране на енергията, която пропускате през себе си. За целта е нужно кристалът да е в близост до ва...


08
Mar
Енергиен потенциал на кристалите

Енергиен потенциал на кристалите

 • 0
 • 1978
Много често са ми задавали въпросa, дали енергията на кристалите може да свърши и дали е нужно да се презареждат? За да отговоря на тези въпроси е нужно да разберете по какъв начин те функционират. Ко...


08
Mar
Магическата сила на енергийно заредените кристали

Магическата сила на енергийно заредените кристали

 • 0
 • 4337
Кристалите носят в себе си огромна сила. Те имат способността да лекуват, хармонизират, балансират и зареждат с енергия хората, които се докосват до тях. Благодарение на кристалите, човек може да сбъд...


08
Mar
Изчистване и зареждане на кристали

Изчистване и зареждане на кристали

 • 0
 • 5107
Кристалите имат способността да попиват в себе си като гъба енергийният отпечатък на заобикалящата ги среда. Това тяхно качество ги прави добри енергийни трансформатори, лечители и архивисти на знание...


08
Mar
Структуриране на вода с помощта на кристали

Структуриране на вода с помощта на кристали

 • 0
 • 3326
Водата, също като кристалите, има кристална решетка, която е много по-лесно променлива от тази на кристалите. Това е причината, когато поставите кристал в чаша с вода, кристалната решетка на водата да...