https://kristalite.com/image/cache/catalog/potencial-1170x600.jpg

Енергиен потенциал на кристалите

  • 08 Mar 2018
  • |   0 Коментара

Много често са ми задавали въпросa, дали енергията на кристалите може да свърши и дали е нужно да се презареждат? За да отговоря на тези въпроси е нужно да разберете по какъв начин те функционират. Когато се зареди и програмира един кристал неговата кристална структура се видоизменя и по този начин пречупва по различен начин енергията на заобикалящата го среда. Когато зареждам кристалите, влагам в тях цялото знание и опит, които съм придобил по моя път на духовна еволюция. Тази енергия препрограмира енергийната матрица на кристалната структура и по-този начин тя пропуска енергията на заобикалящия свят по-начин, съответстващ на енергията (знанието, опита и мъдростта), която е вложена в самия кристал. 

Ние сме потопени в безграничен океан от енергия, с който сме в непрестанно взаимодействие, но успяваме да проявим тази част от любовта на Бог, до която сме състояние да се докоснем, разберем и осъзнаем. Когато в един кристал има вложено знание, за това, как да проявява по-голямо количество от Любовта, Силата и Мъдростта на Бог през себе си той започва да го прави. Независимо дали използвате кристалa днес или след 1 милион години, енергията, вложена и кодирана като знание и опит в него, ще остане непокътната и по тази причина енергийният му потенциал няма да се загуби. Но е нужно от време на време да се прочиства, защото както стъклата на нашите домове имат нужда от чистене, за да пропускат пълноценно слънчевите лъчи, така и кристалът насъбира негативни замърсявания, които пречат да изразят в цялост и пълнота целия потенциал кодиран в тях. 

За да разберете по-лесно как функционира самият кристал, си представете двама различни човека. Те могат да проявяват Любовта, Силата и Мъдростта на Бог по коренно различен начин. Причината за това са натрупаните опит, знание и мъдрост, която носят в себе си. Това е причината единият да прави път на останалите, а другият да е готов да унищожи всичко по пътя си, само и само да постигне целта си. И двамата души са потопени в еднакви условия и енергията на заобикалящия им ги свят не се различава по нищо. Единствената разлика се състои в опита, знанието и мъдростта, която са натрупали по-своя път. Ако единият човек започне да предава своя опит, знание и мъдрост на другия човек, тогава те постепенно ще станат единомишленици и ще пропускат енергията през себе си по сходен начин. По същия начин може да се въздейства на един кристал. Енергията е навсякъде и в изобилие около нас и кристалът няма как да изчерпи своя потенциал, защото той има способността да завихря, трансформира и мултиплицира енергията на заобикалящия свят, като ги съчетава с вложените знания, опит и мъдрост в тях. Така Любовта, Силата и Мъдростта на Бог живее в тях и еволюира.


Енергийно заредени кристали:

Тагове:

0 Коментара

Коментари само за регистрирани потребители Вход


Свързани статии